சுமித்ரா மாமியின் சவரம் 8211 1 தமிழ் காம கதைகள்

அனுப்பியவர் ராணி இந்த தொடர்கதை முழுக்க முழுக்க வித்தியாசமான ஒன்றாக
முற்றிலும் மாறுபட்ட கதையம்சம் கொண்டுள்ளது. இவர் கன்னி எழுத்தாளர்
என்பதால் இவரை ஊக்கப்படுத்துங்கள் வாசகர்களே இப்போது மணி காலை 8.
சுமித்ரா மாமி முழு நிர்வாணமாக "நாவிதன்" பாண்டி முன்னர் ஒரு பெரிய
ஸ்டூலில் மீது சப்பணம் போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டு இருந்தாள். பாண்டி
சவரக்கத்தியை மேலும் கூர்மையாக்கிக் கொண்டிருந்தான். சற்று முன்னர்
சுமித்ராவின் தலை மயிர்க் காட்டின் மீது ஏழெட்டு முறை தண்ணீர் தெளித்து
சிரைப்பதற்காக பக்குவப் படுத்தியி ருந்தான். சீப்பை எடுத்து மாமியின்
வலது காதுப் புறத்திலிருந்து தலைமயிரை வகிடெடுத்து இடதுபுறக் காதுவரை
இரண்டு பகுதியாகப் பிரித்தான். வகிட்டிலிருந்து மயிரை முன்புறமாக
வாரிவிட்டான். அவளுடை பெரிய முலைகளுக்கு பக்கத்திலும் முலைகளுக்கு
இடையிலும் முன்புற தலைமயிர்களை பிரித்து தொங்கவிட்ான். மயிர்க்
கற்றைகளிருந்து நீர்துளிகள் அவளுடைய புண்டை மயிர்க்காட்டில் விழுந்தன.
வகிட்டிலிருந்து மீத மயிர்களை பின்புறமாக வாரி விட்டான். சுமித்ராவிடம்
அவளின் பிம்பத்தை அவளுக்கு முன்னும் பின்னும் வைத்திருந்த பெரிய நிலைக்
கண்ணாடியில் பார்த்துக் கொள்ளச் சொன்னான். அவளுடைய கூதி மயிர்காடு நன்றாக
எதிரில் இருந்த பெரய நிலைக் கண்ணாடியில் தெரிந்தது. பின்புறக்
கண்ணாடியில் பார்த்தால் தலைமயிர் அவள் குண்டி வரை தொங்கியது. பாண்டி
அவளிடம் மொட்டைபோட ஆரம்பிக்கலாமா என்று கேட்டதும் அவள் ஆம் என்றாள்.
வகிட்டின் மீது மீண்டும் ஒருமுறை சிறிது தண்ணீரை கையால் தடவி விட்டான்.
பாண்டி சவரக்கத்தியை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு மாமியின் தலையை சற்றே
முன்புறம் சாய்த்து கொண்டான். சுமித்ரா மாமி தன்தலையில் சவரக்கத்தி
பட்டதும் இனம் தெரியா இன்ப உணர்வு தனக்குள் பரவியதை உணர்ந்தாள்.
சவரக்கத்தியினால் பாண்டி வகிட்டிலிருந்து மெதுவாக முன்புறம் சிரைத்துக்
கொண்டே போனான். மழிக்கப்பட்ட ஈரப்பத தலைமயிர்கள் மாமியின் கூதி
மயிர்காட்டின் மீது விழுந்ததும் அவள் இன்ப உணர்ச்சி இன்னும் அதிகரித்தது.
மீண்டும் ஒருமுறை சவரக்கத்தியை சிரைத்த இடத்திற்கு பக்கத்தில் வைத்து
மயிரை மழிக்கத் தொடங்கினான். ஐந்து அல்லது ஆறு முறை இம்மாதிரி மழித்த
பின் சுமித்ரா மாமியின் முன்பக்கத் தலை சுத்தமாக சிரைக்கப் பட்டு
மொத்தமயிரும் அவள் புண்டைக்காட்டின் மீது விழுந்தது. பாண்டி சுமித்ரா
மாமியின் கூதி மயிர்காட்டில் நிஜமாகவே அவ்வளவு மயிர் இருந்தால் எப்படி
சிரைப்பது என்று தனக்குள் சிரித்துக் கொண்டான். சுமித்ரா தன்பிம்பத்தை
மீண்டும் ஒருமுறை நிலைக் கண்ணாடியில் பார்த்தாள். முன்தலை முழுவதும்
மொட்டை அடிக்கப்பட்டு அழகாக இருந்தது. அவளுடைய இரு கன்னங்களிலும்
காதுகளுக்கு அருகில் கொஞ்சம் மயிர்கள் இன்னும் சிரைக்கப் படாமல் இருந்தன.
அடுத்து பாண்டி செய்யப் போகும் முகசவரத்தின் போது அங்கும் சிரைக்கலாம்
என்று தனக்குள் நினைத்துக் கொண்டாள். பாண்டி சவரக்கத்தியை மீண்டும்
எடுத்துக்கொண்டு தீட்டியபடி மாமியின் நெற்றியை சிரைக்கத் தொடங்ினான்.
பிறகு மாமியின் இரண்டு புருவங்களிலும் தண்ணீரைத் தடவி விட்டு கத்தியால்
பதமாக சிரைத்து விட்டான். பிறகு இரு கன்னங்களிலும் இருந்த மீதி
மயிர்களையும் சுத்தமாக மழித்தான். பிறகு மாமியின் வலது கையைத் தூக்க
சொன்னான். அவள் அக்குளிலும் நிறைய மயிர்கள் இருந்தன. பாண்டி சுமித்ராவின்
அக்குளிலும் தண்ணீரை கையால் பலமுறை தடவி விட்டான். சவரக்கத்தியை எடுத்து
தீட்டிவிட்டு அக்குளின் மேற்பகுதி மயிரை சிரைக்கத் தொடங்ினான். கொஞ்சம்
கொஞ்சமாக கீழ்நோக்கி சிரைத்துவிட்டான். இறுதியில் அவள் வலது முலைக்கு மிக
அருகே வளர்ந்திருந்த முடிகளையும் மழித்தான். சுமித்ராவுக்கு புண்டையில்
இன்ப உணர்ச்ச்ிகள் இன்னும் அதிமாயிற்று. இடது கையைத் தூக்கச் சொன்னான்.
அங்கும் முன்செய்தது போல அக்குளிலும் அருகிலிருந்த இடது முலையின்
பக்கவாட்டிலும் உள்ளமயிர்களை சிரைத்தான். சுமித்ராவை ஸ்டூலை விட்டு
எழுந்திருக்கச் சொன்னான். அவள் எழுந்தவுடன் கீழே விழுந்த அத்தனை
மயிர்களையும் அப்புறப் படுத்த்ினான். சுமித்ரா மாமி பாண்டியிடம் தனக்கு
எப்போது முகச்சவரமும் முலைகளுக்கு ஷேவிங்கும் செய்யப் போகிறீர்கள் என்று
கேட்டாள். அவன்அவளுக்கு மீதியிடங்களில் உள்ள மயிர்கள் அனைத்தையும்
சிரைத்த பிறகே ஷேவிங் செய்யப் போவதாகவும் இன்னும் சுமார் ஒருமணிநேரம்
ஆகலாம் என்றும் சொன்னான். சுமித்ரா தன்வாழ்வில் முதன் முதலாக முகத்திலும்
முலைகளிலும் எப்போது சவரக்கத்த்ி ஷேவ் செய்யும் என்பதை மிக ஆவலுடனும்
இன்ப உணர்ச்சிகளுடனும் எதிர்பார்ப்பதாகச் சொன்னாள். சுமித்ரா மாமியை
இப்போதுள்ள நிலையில் அவளை மீண்டும் ஒருமுறை நிலைக் கண்ணாடியில் நன்றாக
பார்த்து ரசித்த பிறகு ஸ்டூலில் உட்கார்ந்தால் முகத்தையும் முலைளையும்
உடனே ஷேவ் செய்து விடுவதாகச்சொன்ான். எதிரில் இருந்த பெரிய நிலைக்
கண்ணாடியில் அவளுடைய பாதி மழிக்கப்பட்ட தலை மிகஅழகாக இருந்தது. பாண்டி
இதற்குள் சுமித்ராவின் கூதி மயிரை பிரஷ்ஷால் துடைத்து ஒட்டிக் கொண்ருந்த
முடித் துகள்களை கீழே தட்டி விட்டான். சுமித்ரா பின்புறக் கண்ணாடியில்
பார்த்தால் தலைமயிர் அவள் குண்டி வரை தொங்கியது. முன்புறம் சிரைத்தது
பின்புறக் கண்ணாடியில் பார்த்தால் தெரியவில்லை. பின்புறம் சிரைக்காத
மயிர்களை மீண்டும் ஒருமுறை வாரி இரட்டை பின்னல் போட்டு பூச்சரங்கள் வைத்த
பிறகு ஒவ்வொரு ஜடையையும் மொத்தமாக சிரைக்கச் சொல்ல வேண்டும் என்று மனதில்
நிச்சயித்துக் கொண்டாள். மீண்டும் ஒருமுறை ஏறி ஸ்டூலில் மீது சப்பணம்
போட்டு உட்கார்ந்து கொண்டாள். பாண்டி பக்கத்திலிருந்த ஷேவிங் பிரஷ்ஷை
எடுத்து அதில் ஷேவிங் கிரீமை கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டான். அதை
கிண்ணத்திலிருந்த தண்ணீரில் நன்றாக நனைத்தான். சுமித்ரா மாமியின் பாதி
சிரைத்த தலையை சற்றே தாழ்த்தி மழித்த பகுதயில் ஷேவிங் கிரீமை ஷேவிங்
பிரஷ்ஷால் நுரை எழும்ப தடவி விட்டான். நெற்றி முனை வரை தடவிய அவன்
மீண்டும் சவரக்கத்த்ியை பிரித்து அவள் நெற்றி முனையிலிருந்து பின்
வகிட்டை நோக்கி சிரைக்க ஆரம்பித்தான். சுமித்ரா மாமியின் முலைளையும்
கூதியிலும் இன்ப ஊற்று பெருகியது. சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் ஷேவிங்
செய்தபின் பாண்டி மாமியை மீண்டும் ஒருமுறை கண்ணாடியில் பார்க்கச்
சொன்னான். ஷேவிங் செய்த மொட்டைத் தலையின் பாகம் பளபளவென்று டாலடித்தது.
நெற்றி முனையிருந்து ஆரம்பித்து அவள் புருவங்கள் இரண்டு பளிங்குக்
கன்னங்கள் மேல் கீழ் உதடுகள் தாடை கழுத்துப் பகுதி மற்றும் அவள்
முலைகளின் மேற் பகுதி வரை ஷேவிங் கிரீமை ஷேவிங் பிரஷ்ஷால் நுரை எழும்ப
தடவி விட்டான். சவரக் கத்த்ியை எடுத்து முகசவரம் செய்யத் தொடங்கினான்.
முதலில் நெற்றி பிறகு புருவங்கள் முன்பே சிரைக்கப்பட்டவை சிரைத்த பின்
வலது கன்னத்தையும் பிறகு இடது கன்னத்தையும் ஷேவிங் செய்தான். மேல்
மற்றும் கீழ் உதடுகள் தாடை கழுத்துப் பகுதி முதலிய எல்லா இடங்களிலும் மிக
ஜாக்ரதையாக மழித்து எடுத்தான். மாமியின் வலது கையைத் தூக்கச் சொல்லிய
பாண்டி அக்குளிலும் அவள் வலது முலையின் முழு பகுியிலும் மேலிருந்து கீழ்
வரை ஷேவிங் கிரீமை ஷேவிங் பிரஷ்ஷால் மீண்டும் மீண்டும் நுரை எழும்ப தடவி
விட்டான். முலை காம்பில் சற்று அதிகம் தடவினான். சவரக் கத்த்ியை எடுத்து
வலது முலையின் வெளிப் புறத்திருந்து முலை காம்பு வரை ஒவ்வொரு முறையும்
முைலையின் எல்லா பகுதியையும் ஷேவிங் செய்தான். பிறகு அவள் இடது முலையின்
முழு பகுியிலும் ஷேவிங் செய்தான். இரு முலைகளுக்கு இடையில் இருந்த
பள்ளத்திலும் மிக ஜாக்ரதையாக ஷேவிங் செய்தான். பிறகு அவள் முலைகளுக்கு
கீழே உள்ள வயிற்று பகுதியை மழித்து எடுத்தான். அடுத்து தொப்புளின் கீழ்
வளர்ந்திருந்த மயிர்கள் மற்றும் கூதி மயிர்காடும் சிரைக்கப்பட மீதி
இருந்தன. சுமித்ராவை ஸ்டூலை விட்டு எழுந்திருக்கச் சொன்னான். அவள்
பாண்டியிடம் என் தங்கச்சிக்கு மொட்டை அடிக்கப் போறீங்களா என்று கேட்டாள்.
ஒருகணம் திகைத்த அவனிடம் ஆண் குறியை "தம்பி" என்றால் பெண்ணின் புண்டை
"தங்கச்சி"தானே என்று சிரித்தாள். பாண்டியிடம் என் தலயில் சிரைக்காத
மயிர்களை மீண்டும் ஒருமுறை வாரி இரட்டை பின்னல் போட்டு பூச்சரங்கள் வைத்த
பிறகு ஒவ்வொரு ஜடையையும் மொத்தமாக சிரைத்து விடக் கோரினாள். பாண்டி
அவளிடம் மூன்று ஜடைகள் போட்டு ஒவ்வொரு ஜடையையும் மொத்தமாக சிரைத்து
விடுவதாகச் சொன்னான். மாமியை தரையில் அமரச் சொல்லி சீப்பை எடுத்து அவள்
பின் கழுத்தின் மத்தியிலிருந்து முன்புறம் சிரைக்காத மயிர்கள் வரை நேர்
வகிடெடுத்தான். அங்கு ஒரு முக்கோண வடிவில் வகிடெடுத்தான். முக்கோண
வடிவில் உள்ள தலை மயிர்க் கற்றைகைௗ கடைசியில் சுமித்ரா மாமியின் கணவனும்
தன் நெருங்கிய நண்பனுமான நந்தகுமார் முன்னிலையில் சிரைத்து விடுவதாக
முடிவெடுத்தான். முக்கோண வகிட்டின் மீது மீண்டும் ஒருமுறை சிறிது தண்ணீரை
கையால் தடவி விட்டான். பாண்டி சவரக்கத்தியை மீண்டும் எடுத்துக்கொண்டு
மாமியின் தலையில் முக்கோண வகிட்டை மட்டும் கொஞ்சம் சிரைத்து விட்டான்.
சுமித்ராவை மீண்டும் எழுந்திருக்கச் சொன்னான். அருகில் வைத்திருந்த
"வாட்டர் ஸ்ப்ரேயர்"பாட்டிலிலிருந்து தண்ணீரை அவள் தொப்புளுக்கு கீழே
பரவிக் கிடந்த புண்டை மயிர் காட்டில் பலமுறை ஸ்ப்ரே செய்து பாண்டி தன்
இரு கைகளாலும் மயிர்களை கோதி விட்டு ஈரமாக்கினான். சிரைப்பதற்காக
பக்குவப் படுத்தினான். சுமித்ரா மாமியின் கூதியில் இதற்குள் இன்ப
உணர்ச்ச்ிகள் மிக அதிமாகி இன்ப நீரூற்று ஆரம்பித்தது. அவளுக்கு அவசரமாக
சிறுநீர் அல்லது இன்ப நீரூற்றை வெளியேற்ற வேண்டும் போலிருந்தது.
பாண்டியும் சுமித்ரா மாமியின் இக்கட்டான நிலையை உணர்ந்து நீங்கள்
பாத்ரூம் போக வேண்டுமா என்று கேட்டான். நீங்கள் பாத்ரூம் போய் நன்றாக
உடம்பெல்லாம் சோப்பு போட்டு குளித்து விட்டு வாருங்கள் குறிப்பாக கூதி
குண்டியின் எல்லா பாகங்களிலும் நிறைய கவனம் செலுத்தவும். இப்போது மணி
காலை 9 15தான் ஆகிறது. நந்தகுமார் வருவதற்கு இன்னும் சுமார் 2 15 நேரம்
இருக்கிறது. அவன் விருப்பப்படி உங்கள் உடம்பு முழுவதும் மொட்டை அடித்து
மழமழவென்று பட்டு வழுக்கும் அௗவுக்கு நன்றாக ஷேவ் செய்து விடுகிறேன்.
சீக்கிரம் குளித்து விட்டு வாருங்கள் நானும் பாத்ரூம் போய் விட்டு
வருகிறேன் என்று சொன்னான். அப்படியே ஃப்ரிஜ்ஜிலிருந்து அடுத்த
கட்டத்துக்கு தேவையான பூச்சரங்கள் மற்றும் காய்கறிகைௗ எடுத்து வருகிறேன்
நீங்கள் குளித்துவிட்டு உடல் மற்றும் தலையை துண்டால் துடைத்துக்
கொள்ளாமல் மீண்டும் அம்மணமாக வந்து விடுங்கள் என்று சொன்னான். சுமித்ரா
மாமி வேகமாக பாத்ரூமுக்குள் நுழைந்தாள். நந்தகுமாரும் பாண்டியும்
நெருங்கிய நண்பர்கள். சுமித்ரா மாமி நந்தகுமாரின் மனைவி. வசந்தி
பாண்டியின் மனைவி. அவர்களிருவரும் பள்ளித் தோழிகள். அண்மையில்தான்
கல்யாணமாயிற்று. இந்த அத்தியாயத்திற்கு முன்பு நடந்ததை "ஃப்ளாஷ்பாக்காக"
மூன்றாம் நான்காவதுஅத்தியாயத்தில் சொல்கிறேன். தொடரும்.. 14 2011 8 50
தமிழ் காமக் கதைகள். 2.0

Popular Posts