விறைத்த பூளிலிருந்து விரைந்த விந்து அசைவ நகைச்சுவை நேரம் தமிழ் A ஜோக்ஸ்கள் 551

அனுப்பியவர் டான் ஜூவான் இவர் அருமையான காம நகைச்சுவை பலவற்றை நமக்கு தொடர்ந்து அனுப்புபவர் ஒரு ஆண் காமத்தின் உச்சநிலை அடையும்போது அவனுடைய விறைத்த பூளிலிருந்து விந்து பாய்ந்து வருகிறது .... அதில் உள்ள லட்சக் கணக்கான உயிரணுக்கள் யார் முந்திச் சென்று பெண்ணின் கருமுட்டையை அடைவது என்ற போட்டியில் அதிவேகமாக நீந்திச் செல்கின்றன .... பந்தயத்தில் முன்னணியில் போய்க்கொண்டிருந்த இரண்டு உயிரணுக்களில் ஒன்று மற்றதிடம் கேட்டது “களைப்பா இருக்குப்பா – கருமுட்டை அருகிலாவது நெருங்கி இருக்கோமா இல்லையா-” இரண்டாவது உயிரணு சொன்னது ”அட போப்பா இப்ப நாம வந்திருக்க இடம் அடி நாக்கிலிருந்து தொண்டைக்குழாய்க்குள் இறங்கும் வழி மாதிரி இருக்கு…” .... .... உங்கள் விமரிசனங்களை பகுதியில் எழுதினால் எனக்கு உதவியாக இருக்கும் .... செய்வீர்களா- 21 2010 9 00 அசைவ நகைச்சுவை நேரம் .... 2 .... 0 .... ....

Popular Posts